MATERIJALI KOJE PROSLJEĐUJE KORISNIK

Zabranjeno je slanje ili prenošenje na web sajt ili sa njega, bilo kojeg nezakonitog, pretećeg, uvredljivog, klevetničkog, pornografskog ili drugog sadržaja i materijala, koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju Vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom Politikom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne objelodanjujemo, niti prosljeđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade Vaših online porudžbina.

Alexandar Cosmetics BiH može da ukine, privremeno obustavi ili modifikuje Vaš nalog ili pristup web sajtu ili dijelovima web sajta, bez prethodne najave, iz bilo kog razloga.